Hvordan søke, og kontaktinformasjon

  • Dersom det er behov for oppfølging må fysioterapi søkes om i kommunens henvisningsskjema. Fagpersoner kan hjelpe med søknaden dersom det trengs.
  • Foreldre eller bruker kan ta direkte kontakt med fysioterapeut, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole eller andre instanser.
  • Eiken helsestasjon tlf: 38 34 19 80
  • Ewelina Kubiak tlf: 91 15 43 27 Oversikt over fysioterapiundersøkelser ved helsestasjonen.

Oversikt over fysioterapiundersøkelser ved helsestasjonen

  • Deltar i barselgrupper
  • 4 mnd konsultasjon.
  • 4 års konsultasjon.
  • Fysioterapeut foretar også vurderinger ved andre alderstrinn og ved skolen etter henvendelse fra foresatte, helsesykepleier eller barnehage/skole.

Hva koster det?

Fysioterapitjenester er gratis for barn under 16 år