Generell info- søknadsfrist mv

Tilskuddet kan gis til kommuner, idrettslag, velforeninger, skytterlag mv.

Alle nye tiltak må meldes kommunen innen 1. september hvert år. Frist for å søke elektronisk er 1 nov – dersom ikke annet er avtalt med kommunen.

 

 Nye anlegg må få tildelt anleggsnummer av kommunen før de kan søke.

Tiltak som har blitt godkjent tidligere men ikke fått tilskudd må fornye søknaden sin for å være med i neste års tildeldingsbehandling.

 

Nye idrettsanlegg må inn i kommunens plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Denne er planlagt å fornye i 2022.  

Regelverk mv finner du her; https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

 

Nærmiljøanlegg

«Ordinære nærmiljøanlegg» er enkle utendørs anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek; eksempelvis ball-løkke, sandvolley, turløype osv., men ikke rene lekeplasser og lekeplassutstyr.

Krav

  • Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg.
  • Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000,-. Det gis 50 % tilskudd, min. kr. 25 000,- maks kr. 300 000,-.
  • Velforeninger og borettslag kan blant annet søke om midler til nærmiljøanlegg.
  • Anlegg skal ikke drives på kommersiell basis.
  • Avslåtte, men tidligere godkjente søknader, må fornyes/gjentas innen fristen.

Alle søknader skal leveres via elektronisk søknadsskjema.

Idrettsanlegg

Krav 

  • Idrettsanlegg skal være åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser).
  • Anlegg skal ikke drives på kommersiell basis

Gjeldende kommunedelplan

Du kan lese om planen her