Sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp

NAV sosialhjelp er den kommunale delen av NAV. Åpningstider for drop-in er de samme som andre tjenetser hos NAV Hægebostad; mandag og torsdag 10:00-12:00. Du kan også avtale tidspunkt utenom åpningstiden.

Hægebostad kommune har et eget digitalt søknadsskjema som vi anbefaler at du bruker, se link under. Du kan ettersende vedlegg digitalt via samme portal (se link under. Du kan også laste ned et papirskjema og sende inn manuelt, dersom du ønsker dette (se link under). Husk å legge ved nødvendig dokumentajson på din økonomiske situasjon. Det er ikke mulig å søke om sosialhjelp fra Hægebostad kommune via nav.no. 

 Generell informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp.

DIGITAL SØKNAD om økonomisk sosialhjelp.

ETTERSENDING AV VEDLEGG ved søknad om økonomisk sosialhjelp. 

PAPIRSKJEMA for søknad om økonomisk sosialhjelp.

Dersom du skal søke om andre statlige ytelser fra NAV, må du bruke NAVs skjemaveileder på nav.no. Her får du hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Trenger du hjelp til utfylling av søknad, enten digitalt eller på papirskjema, kan du ta kontakt med Servicetorget i Hægebostad kommune på tlf 38 34 91 00, som kan sette deg over til oss. Du kan også ta kontak med NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 som kan sette deg over til oss. 

Søknadsskjema og annen post kan sendes til:

NAV Hægebostad

Ola Garsons v. 6

4596 Eiken