bar, restaurant, skjenking

Hvem kan søke?

Bevillingen kan kun gis til virksomhetr som har serveringsbevilling. Det må avlegges etablererprøve. Denne må være bestått.

Der er ingen tak på antall skjenkebevillinger som gis.

 

 

Kriterier

Før en bevilling gis, innhentes det uttalelse fra:

  • Skatte og avgiftsmyndighetene - et må ikke foreligge vesentlige merknader
  • Politi - i forhold til vandel
  • Brannvesenet Sør IKS - i forhold til brannbestemmelser
  • Helse- og sosial - i forhold til alkoholpolitiske retningslinjer

Hva koster det?

Gebyret beregnes ut ifra hvor mange liter alkoholholdig drikk dere forventer å omsette i løpet av ett kalenderår.

Du finner betalingssatsene under kap. 6 i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikker

 

 

Varighet på bevilling

Skjenkebevilling gis for inntil 4 år, men opphører senest 30. juni året etter at kommunestyret er konstituert