Hva koster det?

Gebyret beregnes ut ifra hvor mange liter alkoholholdig drikk dere forventer å omsette i løpet av ett kalenderår.

Du finner betalingssatsene under Kap. 6 i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikker.

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Innsending av omsetningsoppgave

Bevillingshavere med flere bevillinger må sende inn et skjema for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Skjemaet fylles ut av styreleder eller daglig leder i selskapet. Personer med fullmakt kan også sende inn skjemaet.

SKJEMA FOR OMSETNINGSOPPGAVE

Manglende oppgave eller ubetalt gebyr - Prikkbelastning

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum en uke.