Type arrangement

Skjenkebevilling for én enkelt anledning er aktuelt for eksempel for konserter, festivaler, teater og show. Enkelt anledning defineres i denne sammenheng som et arrangement med 1- 3 dagers varighet.

Søknadsfrist

14 dager før arrangementet finner sted. 
Ved større arrangementer må søknaden sendes inn 30 dager før arrangementet finner sted.

Hvem kan søke?

Bevillingen kan gis til personer som ellers ikke har skjenkebevilling

Kriterier:

  • Bevillingen er knyttet opp mot en enkeltperson og denne må ha fylt 20 år
  • Det kan kun skjenkes varer (utenom øl og rusbrus) fra vinmonopolet
  • Politi og brannvesenet uttaler seg om søker og skjenkested
  • Det må leveres inn søknad senest 14/30 dager før arrangementet finner sted

Hva koster det?

Beregnet etter omsatt mengde alkoholholdig drikk, men minimum minstegebyr for skjenking er kr 5.200,-. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 370,- pr. gang.