Salgstiden for øl i butikk settes lik alkohollovens maksimalgrense: fra kl. 08.00 til kl.

20.00 mandag til og med fredag, og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på lørdager og dagen før helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag.