Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig ettersyn detaljplan for del av gnr/bnr28/23 Kollemoveien

Formannskapet vedtok i sak 104/21 den 3.06.21 med hjemmel i Plan- og bygningslovens
§ 12-10 å legge forslag til «Detaljreguleringsplan for del av gnr/bnr 28/23 Kollemoveien» med tilhørende bestemmelser, datert hhv. 21.04.21 og 19.05.21, ut til offentlig ettersyn.
Hensikten med planen er å legge til rette for en eneboligtomt.
Reguleringsplan sendes med dette til offentlig ettersyn til berørte parter i 9 uker i
perioden 21.06.21 til 23.08.2021.
Eventuelle merknader til sendes Hægebostad kommune, Lauvkrokveien 4 , 4595
Tingvatn innen 23.8.2021
.
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/00460

Dokumenter i saken:

Detaljplan

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Saksutskrift

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
garasje

garasje

Sist oppdatert 28. juni 2021