Hvordan søke?

Bruk skjemaet: "Søknad om ledsagerbevis'

Hvem kan få ledsagerbevis?

Dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre, kan ordningen være aktuell for deg. Dersom kommunen din har gjort vedtak om å innføre ledsagerbevis kan du søke om et slikt kort.

Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.

Aldersgrensene for hvem som kan søke kan variere fra kommune til kommune.

Hvor kan du bruke ledsagerbeviset?

Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

 

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

I kommuner som ikke har innført ordningen med ledsagerbevis, er det få arrangører som aksepterer kortet.

Kommunen vil vanligvis vite om hvor kortet kan brukes i egen kommune og ofte i nabokommuner og i fylket.

Noen steder er merket med "Ledsagerbevis aksepteres"-skilt, men ikke alle.

Ledsagerbevis er en norsk ordning. Du kan ikke regne med at kortet blir akseptert i utlandet.

Saksbehandlingstid og klagemulighet

Det er avdelingen for forvaltning og koordinering som behandler søknaden. Søknader blir behandlet fortløpende. 

Vedtak om å godkjenne eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.