Høringsfristen er satt til 04. januar 2021.

Dokumentene finner du her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/haegebostad/Meetings/Details/202930?agendaItemId=200505

Innspill og merknader kan sendes til:

Hægebostad kommune

Laukrokveien 4

4595 Tingvatn

eller på e-post til postmottak@haegebostad.kommune.no