Bygge garasje selv (mindre enn 70 kvm)

Dersom du vil oppføre bygget selv må du sende inn; 

  • Følgebrev
  • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
  • Nabovarslingsdokumenter
  • Situasjonskart med nytt bygg inntegnet. Bygget skal være målsatt og du må vise avstander til for eksempel – nærmeste nabo, - nærmeste vei, - nærmeste vannkilde.
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger.
  • Søknad om dispensasjon (Hvis nødvendig)
  • Søknad om avkjørselstillatelse (Hvis nødvendig)