Søke som selvbygger

Enten kan man søke om å være selvbygger av egen bolig i henhold til plan- og bygningsloven § 20 – 1 og forskrift om byggesak (SAK 10) § 6 – 8.

 

Dersom du har utdannelse og/eller erfaring som tilsier at du kan oppføre bolig selv, så kan du søke om dette ved å benytte deg av følgende skjema;

 

https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5184-soknad-om-personlig-ansvarsrett-som-selvbygger_2017.pdf

 

I tillegg må du sende inn dokumentasjon som viser at du har utdannelse innen bygg eller erfaring fra tidligere arbeid/prosjekter og som beviser at du kan stå ansvarlig for boligoppføringen.

 

Du må også sende inn;

 

  • Følgebrev
  • Nabovarslingsdokumenter
  • Situasjonskart med inntegnet nytt bygg. Bygget må være målsatt og avstander skal tegnes inn (for eksempel avstand til nabogrense/avstand nærmeste bygg/avstand til nærmeste vannkilde)
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger
  • Søknad om dispensasjon (Hvis nødvendig)
  • Søknad om avkjørselstillatelse (Hvis nødvendig)

Søke med firma i henhold til pbl § 20 - 3

Da engasjerer du et firma som står for søknadsprosessen. Firmaet tar seg av å leie inn foretak til ulike fagområder. 

Søknadsskjema