Informasjon om betaling i barnehagen

  • Det må søkes om minimum 4 dager i barnehagen for å få barnehageplass
  • Åpningstid: mandag til fredag kl 06:55 - 16:10
  • Barnehagen er stengt uke 28 og 29
  • Det blir gitt 30% søskenmoderasjon (gjelder ikke kostpenger)
  • Det er matservering i barnehagen. Denne ordningen er obligatorisk og kommer i tillegg til barnehageplassen. Dette inkluderer frokost, lunch og fruktmåltid.

Se priser kost og oppholdstid nedenfor!

Kjernetid

Den tiden da alle som har plass i barnehagen skal være kl 09:00 - 14:00

Forsikring

Alle barna er forsikret den tiden de er i barnehagen (men ikke til og fra)

Taushetsplikt

Alle som jobber i barnehagen og med saker som angår barnehagen har taushetsplikt i samsvar med § 13 i Forvaltningsloven og § 20 i Barnehageloven

Opplysningsplikt

De som arbeider i barnehagen må være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Barnehagepersonell har opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og til barnevernet, jf Barnehageloven § 20 og 21.