Hvem har rett på gratis kjernetid?

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på redukson i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med:

Barn som kan få gratis kjernetid:

Alle barn fra 2 år og oppover, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdinger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Fra og med 1. august gelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr 548.500,- pr. år. (pr. august 2019)

Frist for å søke

Ny frist for å søke reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid er 1. juni.