Transport av barn med vanlig taxi - (mellomstørrelse) 5- 8 seter

Her er 3 punkts seler installert. Barna festes med trepunktsseler og bilsete i henhold til barnas vekt. Barnehagene må ha med egne barneseter i taxiene.

Transport av barn med maxi-taxi /buss (over 8 seter)

I noen kommuner finnes det maxi-taxier med 16 seter og 11 seter. Disse har trepunktsseler på alle seter. Barna festes med trepunktsseler og bilsete, eventuelt pute i henhold til barnas vekt.

Transport av barn i bil

Det er opp til hver enkelt barnehage å velge å bruke private biler til transport av barnehagebarn. Det er sjåførens ansvar å sikre barna forskriftsmessig.
Dersom ansatte skal bruke egne biler, skal det være frivillig, da det er et stort ansvar å påta seg.

Sjåfør i barnehagens regi plikter å overholde fartsgrenser, kjøre rusfritt og ikke benytte mobiltelefon under transport.

Pute må aldri brukes sammen med topunktsbelte, det er farlig og forbudt.

Rutine for transport av barnehagebarn

 • Personalet innhenter skriftlig tillatelse fra foreldrene om at barnehagen kan ta med deres barn i taxi, buss og/eller privatbil, under forutsetning av at barnet er forskriftsmessig
  sikret og at bilen er i forskriftsmessig stand.
 • Tillatelsen skal innhentes når barnet begynner i barnehagen og denne skal oppbevares i det enkelte barns mappe.
 • Styrer/pedagogisk leder lager en oversikt over hvem som har reservert seg, og informerer resten av personalet på avdelingen.
 • Dersom foreldrene reserverer seg på et av punktene, gjøres følgende:
  1. Vurdere alternative transportmiddel.
  2. Spør foreldrene om de har anledning til å kjøre selv.
  3. Undersøke om det er andre avdelinger som kan passe barnet mens avdelingen er på tur.
  4. Dersom ingenting av dette er mulig, må avdelingen sørge for at barnet får et annet, godt tilbud. 

Sikring av barn i bil

 • Det er påbudt å sikre barn i bil.
 • Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt.
 • Reglene gjelder for barn under 36 kilo, etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet.
 • Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsetet der det er airbag.

Sikring av barn i buss

 • For buss med unntak av Taxus, jf. Kjøretøyforskriften 2-2 og 8-1, gjelder 
  1. bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende
  2. barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet.
  3. barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.
 • Forskriften skiller ikke mellom trepunkts og topunktsbelter. Det betyr at det er lovlig å la barn under 3 år sitte sikret kun med hoftebelte, men dette er ikke å anbefale.