Tjeneste og formål

 • Tjenesten omfatter observasjon/ undersøkelse/ kartlegging av motorisk utvikling, hjelpemiddelbehov eller andre aktuelle problem.

 • Dersom det er behov for oppfølging kan stimulering/trening/behandling/ veiledning gis i hjemmet, i barnehage, skole eller hos fysioterapeut.

 • Tilbudet blir gitt individuelt eller i grupper.

 • Fysioterapeut foretar en helhetlig vurdering og tildeler tjeneste etter en prioriteringsnøkkel. Tjenesten tildeles i en tidsavgrenset periode.

 • Målet er å sikre at barn med behov for fysioterapeut blir oppdaget så tidlig som mulig og at nødvendige tiltak blir iverksatt. Det er derfor lav terskel for å ta kontakt og avtale en undersøkelse.

Hvordan søke

 • Dersom det er behov for oppfølging må fysioterapi søkes om i kommunens henvisningsskjema. Fagpersoner kan hjelpe med søknaden dersom det trengs.

 • Foreldre eller bruker kan ta direkte kontakt med fysioterapeut, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole eller andre instanser.

Kontaktinformasjon:

 • Eiken helsestasjon tlf: 38 34 19 80

 • Ingrid Aalvik Kristiansen tlf: 91 15 43 27

Oversikt over fysioterapiundersøkelser ved helsestasjonen

 • Deltar i barselgrupper
 • 4 mnd konsultasjon.
 • 4 års konsultasjon.
 • Fysioterapeut foretar også vurderinger ved andre alderstrinn og ved skolen etter henvendelse fra foresatte, helsesykepleier eller barnehage/skole.

Hva koster det?

Fysioterapitjenester er gratis for barn under 16 år.