Vårt mål

  • Vårt  hovedmål er at du skal oppleve et normalt og positivt svangerskap
  • At du skal føle deg trygg i en ny situasjon
  • At du og partner aktivt kan forberede dere til fødselen og det å få barn

Kontakt:

Jordmor Kari Ljosland: 91 86 67 76

Helsestasjonen: 383 49 180

Eiken legekontor: 383 49 190

Oversikt over svangerskapskontrollene

Kontroll hos Svangerskapsuke dato/kl
Lege el. jordmor 8 - 12  
Lege el. jordmor 12 - 16  
Fødepoliklinikk/ultralyd 19  
Lege el. jordmor 24  
Lege el. jordmor 28  
Lege el. jordmor 32  
Lege el. jordmor 36  
Lege el. jordmor 38  
Lege el. jordmor 40  
Lege le. jordmor 41  

Du velger selv hvem du vil gå til kontroll hos; lege eller jordmor - eller en kombinasjon med noen kontroller hos hver!

Fødeavdelinger:

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand: 38 07 40 88 / 38 07 40 90

Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord: 38 32 73 10