Kontakt

Ledende helsesykepleier Linda Bråtveit

tlf. 38 34 91 80, mob 91 68 09 69

epost: Linda.Bratveit@haegebostad.kommune.no


Sykepleier Renate Olene Nesland

tlf. 38 34 91 80 

epost: Renate.olene.nesland@haegebostad.kommune.no

 

 

Sykepleier Celine Salvesen

epost: celine.vardal.salvesen@haegebostad.kommune.no

 


Helsesykepleier Janne Pettersen

epost: Janne.Pettersen@haegebostad.kommune.no

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jordmor Kari Ljosland

tlf.  918 66 776

epost: Kari.Ljosland@haegebostad.kommune.no

Hva omfatter tjenesten?

- Råd og veiledning som fremmer fysisk, psykisk og sosial helse, gir trygge rammer og trygge omgivelser.
- Råd og veiledning i henhold til faglige retningslinjer.
- Undersøkelser ved helsesykepleier og lege etter faglige retningslinjer og ellers ved behov.
- Oppfølging av barn med spesielle behov.
- Hjemmebesøk til alle nyfødte av jordmor og helsesykepleier.
- Tverrfaglig samarbeid.
- Barselgruppe. Jordmor og fysioterapeut deltar sammen med helsesykepleier
- Oppfølging av flyktninger i forhold til deres helse.

 • 1- 3 dager etter hjemreise: Hjemmebesøk jordmor.
 • Innen 10 dager etter fødsel: Hjemmebesøk helsesykepleier
 • 2-5 uker: Vektkontroll – helsesykepleier
 • 4 uker: helsesykepleier 
 • 6 uker: Helsesykepleier og lege
 • 3 måneder: Helsesykepleier
 • 4 måneder: Helsesykepleier og fysioterapeut
 • 5 måneder: Helsesykepleier
 • 6 måneder: Lege og helsesykepleier
 • 8 måneder: Helsesykepleier
 • 10 måneder: Helsesykepleier
 • 12 måneder: Lege og helsesykepleier
 • 15 måneder: Helsesykepleier
 • 18 måneder: Helsesykepleier
 • 2 år: Lege og helsesykepleier
 • 4 år: Fysioterapiobservasjon
 • 4 år: Helsesykepleier 
 • Ved skolestart: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vi følger barnevaksinasjonsprogrammet i forhold til vaksinering av barn, se:

Folkehelseinstituttet

 

Andre tjenester Eiken helsestasjon gir tilbud om:

 • Svangerskapsomsorg
 • Helsestasjon for ungdom
 • Skolehelsetjeneste
 • Reisevaksinasjon
 • Vi samarbeider i tillegg med jordmor, flyktningetjenesten, fysioterapeut og lege her på helsestasjonen. Ellers samarbeider vi tett med barnehager, skole og andre instanser ved behov.