Om tjenesten

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler. Tjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.

Det skal være en helsesykepleier ved alle skoler som elevene kan kontakte. Hvis elevens foresatte ønsker kontakt med helsesykepleier, kan de ringe for avtale. Alt som angår den enkelte elevs helse og trivsel kan man ta opp. Skolehelsetjenesten omfatter også lege og fysioterapeut. Helsestasjonen har tverrfaglig samarbeid med PPT, spesialisthelsetjenesten, kommunepsykolog, barnevern, fastlege og andre instanser ved behov.

Hva får du?

Skolehelsetjenesten utfører faste oppgaver, se nedenfor. I tillegg så deltar vi på ansvarsmøter, foreldremøter, undervisning, gruppesamtaler og har ansvar for en del individuelle planer. Vi utfører også undersøkelser og tester etter behov.

Faste oppgaver

Alderstrinn Oppgaver
5-6 år Undersøkelse av lege og helsesykepleier på helsestasjonen. 
2. Klasse Vaksinering etter program
3. Klasse Vekt og høydemåling. Helsesamtale.
6. Klasse Vaksinering og helsesamtale.
7. Klasse Vaksinering etter program
  I tillegg deltar vi på LINK undervisning på alle klassetrinn.