Administrasjon


Rektor

Anne-Marie Telhaug

Epost: Anne.Marie.Telhaug@haegebostad.kommune.no


Vikar for rektor og teamleiar: Nina Iren Orthe Eikeland

Epost: Nina.Iren.Orthe.Eikeland@haegebostad.kommune.no


Merkantil

Camilla Falkevik

Epost: Camilla.Falkevik@haegebostad.kommune.no


KONTAKTLÆRARAR


1. trinn

Kontaktlærar: Annbjørg Handeland

Epost: Annbjørg.Handeland@haegebostad.kommune.no


2. trinn

Kontaktlærar: Anne Berit Hobbesland
Epost: Anne.Berit.Hobbesland@haegebostad.kommune.no


3.trinn

Kontaktlærar: Grete Eiken

Epost: Grete.Eiken@haegebostad.kommune.no


4. trinn

Kontaktlærar: Helene Follesøy

Epost: Helene.Follesøy@haegebostad.kommune.no


5.trinn

Kontaktlærar: Malene Linjord

Epost: Malene.Linjord@haegebostad.kommune.no


6. trinn

Kontaktlærar: Marianne Hobbesland Hauge

Epost: Marianne.Hobbesland.Hauge@haegebostad.kommune.no


7. trinn

Kontaktlærar: Kristin Nøkland

Epost: Kristin.Nokland@haegebostad.kommune.no


TILSETTE


Læringslos og timelærar: Line Telhaug

Epost: Line.Telhaug@haegebostad.kommune.no


Assistent: Dagny Åshild Linjord

Epost: Dagny.Ashild.Linjord@haegebostad.kommune.no


Barne og ungdomsarbeider: Inger Hilde Kvinlaug

Epost: Inger.Hilde.Kvinlaug@haegebostad.kommune.no


Faglærar: Anine Grøtteland Jakobsen Vatne

Epost: Anine.Grøtteland.Jakobsen.Vatne@haegebostad.kommune.no


Barne og ungdomsarbeider: Rita Høyland

Epost: Rita.Hoyland@haegebostad.kommune.no


Barne og ungdomsarbeider: Karoline Tollefsen

Epost: Karoline.Tollefsen@haegebostad.kommune.no


Assistent: Knut Kvåle

Epost: Knut.kvale@haegebostad.kommune.no


Barne og ungdomsarbeider: Jorunn Ljosland

Epost: Jorunn.Ljosland@haegebostad.kommune.no


Barne og ungdomsarbeider: Elisabeth Kleggetveit

Epost: Elisabeth.Neset@haegebostad.kommune.no


Faglærar: Emilie Frøitland

Epost: Emilie.Froitland@haegebostad.kommune.no