Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder for Hægebostad kommune 2020

Det er i samarbeid med beitelaga i kommunen utarbeid følgende retningslinjer for behandling av søknader i 2020:

Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder for.docx PDF document ODT document