Tidspunkt: 18.30 – 20.00

Stad: Klasserommet til 4. klasse på Kollemo skole (rom nr. 200).

 

Saksliste:

 

Sak 1: Val av leiar av FAU, nestleiar FAU og 2 medlem med personleg varamedlem til Samarbeidsutvalet og til Skulemiljøutvalet:

 

Sak 2: Møteplan for skuleåret 2022.

 

Sak 3: Skulemiljøutval + Opplæringslova §9a.

 

Skolemiljøutvalg (udir.no)

 

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø (udir.no)

 

Sak 4: Situasjonsrapport frå Kollemo skole.

 

Sak 5: Orientering/gjennomgang av, og evt. innspel til, diverse planar (Mobbeplan, plan for sosial kompetanse, ordensreglar, plan for skule-heim og pedagogisk plattform).

 

Sak 6: Budsjett 2023 – kva behov har Kollemo skole neste skuleår, og kva kan konsekvensane bli om vi ikkje får dekka desse?

 

Sak 7: Eventuelt.

 

 

 

Dersom du ikkje har anledning til å møte har du ansvar for å orientere vara om saksliste og møtetidspunkt.

 

Med helsing

Kjetil Homeland

Enhetsleder Kollemo skole