SAKSLISTE TIL MØTE I FAU/SU/SMU PÅ KOLLEMO SKOLE TYSDAG 16.01-2024:

Tidspunkt: 18.30 – 20.00
Stad: Klasserommet til 4. klasse på Kollemo skole (rom nr. 200).

Saksliste:

Sak 1: Situasjonsrapport frå Kollemo skole.

Sak 2: Orientering/gjennomgang av, og evt. innspel til, diverse planar (Mobbeplan, plan for sosial kompetanse, ordensreglar og plan for skule-heim).

Sak 3: Budsjett 2024: Kort om korleis vi har tenkt å gjennomføre innsparingane som er vedteke.

Sak 4: Eventuelt.