For de som er medlem av Eiken snøscooterklubb kan det regulerte øvingsområdet på Hekkfjell benyttes til snøskuterkjøring etter nærmere angitte regler.

Reguleringsplan med kart som viser området og regler for bruk av området gitt i reguleringsplanen:

https://www.arealplaner.no/4226/arealplaner/62

Øvingsområdet har i 2024 oppe i oddetallsuker jf. føresegnene punkt g)

Det er arrangement på følgende dager jf. føresegnene punkt i):

23. Februar 

24. Februar 

25. Februar 

9. Mars 

23. Mars 

24. Mars 

1. April 

 

Scooterklubbens informasjonssider:

https://www.facebook.com/eikensnoscooterklubb/