For de som er medlem av Eiken snøscooterklubb kan det regulerte øvingsområdet på Hekkfjell benyttes til snøskuterkjøring etter nærmere angitte regler.

Reguleringsplan med kart som viser området og regler for bruk av området gitt i reguleringsplanen:

Føresegner

Kart

Planomtale

Øvingsområdet har i 2023 oppe i partallsuker jf. føresegnene punkt g)

Det er arrangement på følgende dager jf. føresegnene punkt i):

18.2, 19.2 , 4.3 , 18.3, 1.4, 2.4
 

Scooterklubbens informasjonssider:

https://www.facebook.com/groups/149879975130753//