Når skal kriseteamet varsles?

Kommunens kriseteam skal varsles ved krisesituasjoner som ulykker, epidemier, leteaksjoner av dramatisk karakter, spesielle dødsfall, hendelser som kan framkalle frykt og lignende. Det er AMK, politi eller vakthavende lege som varsler kriseteam. 

Kommunens kontaktinfo:

38349100 mellom 08:00-15:00

Vakttelefon: 91680969

Kontakt:

Sentralbord: 38349100 hverdager mellom 08:00-15:00

Vakttelefon: 91680969