De som har vært leietakere over flere år vil, så langt det lar seg gjøre, få innvilget sine faste leietider.

Større enkeltarrangement kan føre til at de faste leietakerne må vike plass.
Skole/kommune har fortrinnsrett til bruk av hallen.

Utleie følger skoleåret. Det må søkes på nytt for hvert halvår.

Søknadsfrist for høsthalvåret er 1. september
Søknadfrist for vårhalvåret er 10. januar

Kontakt

For nærmere informasjon: Vaktmester Bjørn Ingvald Bryggeså kan evt kontaktes i arbeidstiden på tlf 97 99 95 07