Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skog- og landbruk

På denne siden vil du finne pratisk informasjon om skog- og landbrukstjenester i Hægebostad kommune. 

Omlegging av kommunens rutiner i delings- og omdisponeringssaker.

Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren har bedt kommunene behandler alle sakene etter jordloven før dispensasjonssakene etter plan- og bygningsloven sendes på høring til Statsforvalteren. Statsforvalteren påpeker at det er særlig viktig å foreta jordlovbehandlingen først dersom det ligger an til avslag etter jordloven. Vi viser til at det uansett ikke er adgang til å gjennomføre tiltaket etter plan- og bygningsloven, dersom det ikke foreligger samtykke etter jordloven i slike tilfeller.

Kommunen beklager at dette kan medføre at det går lengre tid før slike saker blir ferdigbehandlet.

kyr på heia

Mentorordninga i landbruket

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer. 

0872