Oppsigelsestid

I kommunale barnehager er det én måneds oppsigelse, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen.

Permisjon

Barnehagene i Hægebostad kommune gir ikke permisjon av barnehageplass.

Grunnlag for permisjon i kommunal barnehage

  • dersom en av foreldrene har foreldrepermisjon. 
  • i spesielle tilfeller som for eksempel alvorlig sykdom hos barnet, foresattes beordring i jobb, og lignende.
  • Det kan forekomme lokale tilleggskriterier i vedtektene til den enkelte barnehage.