Hægebostad kommune hadde kulturminneplanen ute på høring i starten av 2020. Sluttføringen har desverre dratt ut i tid. Planen er justert etter høringen, og det er nå åpnet for  konkrete inspill til versjonen som foreligger før den behandles politisk.

Inspill til planen kan sendes post@haegebostad.kommune.no innen 27.januar 2022.

Dokumenter:

Del 1,Historisk del

Del 2, Plan og Prosess