Hva koster en gravferd?

En gravferd består av mange elementer, baert på pårørendes valg. Prisinformasjon er tilgjengelig på byråenes hjemmesider. Alle begravelsesbyråer plikter å gi skriftlig pristilbud før du bestiller gravferd. Fakturaen fra begravelsesbyrået skal være godt spesifisert.

Det finnes offentlige stønadsordninger, og NAV yter behovsprøvd gravferdsstønad og stønad til båretransport etter gitte kriterier

Begravelsesbyrået kan informere mer om disse ordningene.

 Informasjonen er hentet fra Virke Gravferd Agder