Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Hægebostad kommunestyre vedtok i møte 23.09.2021 som sak 36/21 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 planforslaget «Detaljplan for del av gnr/bnr 28/23 Kollemoveien» med tilhørende bestemmelser datert 21.04.21 og plankart datert 21.04.21 m/ revisjon 4.10.21 i henhold til kommunestyrets vedtak.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Hægebostad kommune, innen 3 uker fra i dag. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen fås ved henvendelse til tjenestetorget på telefon 383 49 100

Kollemo

Sist oppdatert 02. februar 2022