Om transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem. Fylkeskommunen har lagt om TT-tjenesten med sikte på i større grad å prioritere de med tyngre funksjonsnedsettelser i sitt tilbud. I områder med tilrettelagte rutetilbud er reglene for brukergodkjenning blitt strengere. Godkjente brukere som får, eller flytter til områder med tilrettelagt rutetilbud kan få redusert TT-tilbudet sitt. Aktuelle brukere vil bli varslet om endringer i tilbudet.

Tilbudet er ikke en rettighet og tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

Slik søker du

Du må fylle ut søknadsskjema, sammen med legeerklæring og sende dette til Hægebostad kommune v/HST, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Søknader mottas hele tiden. Søknadene behandler 4 ganger i året; februar, mai, august og november. Søkere som oppfyller kriteriene og tildeles tt-kort får utstedt brukerkort ca. en måned etter vedtaksmøtet. 

Hva kan TT-kortet brukes til?

TT-kortet er ment til "frie" reiser, for eksempel til handel, ærender, besøk osv.

Kortet er ikke gitt for å dekke tilbud under folketrygden, tansport til lege eller sykehus, skole, arbeid, institusjoner eller dagtilbud

TT-kortet gir også anledning til å bruke buss med gratis ledsager i Vest-Agder. Du viser kortet og betaler billett. Ledsager reiser gratis

Hvem kan bruke kortet?

Kortet er personlig og skal ikke brukes av andre. De som har fått tileggsgruppe D på kortet, har anledning til å ha med seg ledager i drosjen. Bruker og ledsager må reise samtidig. Det godkjennes ikke ekstra omvegskjøringer for ledsager.

Godkjent bruker kan ikke være ledsager for annen bruker.

TT-brukere som reiser sammen må alle trekke klipp på sine kort

Hvor langt kan du reise?

Ditt reisetilbud med drosje legges inn på kortet hver kvartal med det antall klipp du er tildelt ut fra din brukergrupp.

Når du reiser trekkes det 1 klipp pr. km. For reiser innen egen kommune trekkes det minimum 5 og maksimum 0 klipp pr. enkeltreise (tur). Reise tur-retur regnes som 2 turer. Taxitur hvor man stopper underveis for å gjøre ærend før man kjører til bestemmelsessted, regnes som 2 turer. Ved omveiskjøring/sightseeing innen egen kommune eller ved reiser ut av kommunen trekkes 1 klipp pr. km.

 

NB: DET ER IKKE ANLEDNING TIL Å OVERTREKKE KORTET. DU MÅ SJEKKE OM DU HAR NOK KLIPP IGJEN PÅ KORTET FØR DU REISER

Klage på helse- og omsorgstjenester

Du kan enten klage på vedtaket du har fått, eller du kan klage på selve tjenesten som leveres til deg.

Dersom du ønsker å klage på et vedtak, må klagen sendes til tjenestekontoret. i vedtaksbrevet er det opplyst om klageadgangen og adressen til tjenestekontoret.

Dersom klagen gjelder en tjeneste du får, sendes klagen til enheten som leverer tjenesten.

Er du i tvil, ta kontakt med kommunens sentralbord.

En klage skal alltid være skriftlig, og den må være undertegnet av brukeren eller den som representerer brukeren.

Du kan også ta kontakt med pasient- og brukerombudet for Aust-og Vest-Agder. Pasient- og brukerombudet kan gjøre en vurdering av din sak, og gi deg råd og veiledning. 

Les mer om pasient- og brukerombudet her