Formål

Å formidle behandling og/eller oppnå rusmestring og fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv med utgangspunkt i brukeren sine ressurser, ønsker og mål. Rusarbeid omfatter individuell hjelp ut ifra behov som kommer fram i søknad og kartleggingssamtale.

Ruskonsulenten kan være til hjelp overfor arbeidsgiver, NAV og andre. Det kan også formidles hjelp til rusbehandling på annet nivå.

Kontakt

Vi er tilgjengelig alle hverdager fra kl. 08.00 - 15.00. 

Telefon: 915 12 144

Brukerutstyr 

Hægebostad kommune deler ut brukerutstyr til innbyggere i kommunen som injiserer rusmidler. Utdeling av brukerutstyr er et tiltak som bidrar til å redusere skader knyttet til rusbruk, som feks. smittsomme sykdommer, i tillegg til økt kontakt mellom brukere og hjelpeapparatet. 

Hvem deler ut brukerutstyr?

  • Psykisk helse & rustjenesten, hjemmesykepleien og den kommunale NAV-tjenesten 

Hvor deler vi ut brukerutstyr?

  • NAV-kontoret, psykisk helse & rus kontoret, og hjemmesykepleie. 
  • Adresse: Ola Garsonsvei 6, 4596 Eiken, i kjelleren ved helse- og sosialsenteret. 

Når deler vi ut brukerutstyr?

  • Torsdager mellom kl. 10.00 - 12.00. 
  • Eller ta kontakt på tlf. så finner vi et tidspunkt

Nalokson nesespray

Vi har nalokson nesespray til utdeling. 
Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Det er et livreddende tiltak for å behandle opioidoverdose før ambulanse kommer frem.

Om du selv bruker opioder, er pårørende eller venn, så er du velkommen til å hente nalokson nesespray.

Du vil få opplæring før du får utdelt nesesprayen. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og for å avtale utdeling. 

Til pårørende

Vi tilbyr også samtaler til pårørende berørt av rus.