Kommunedirektørens stab

Økonomi og finansavdelingen. Leder Åse Reidun Lande

Tjenestetorget. Leder Nils Olav Dunsæd