Hvordan få tilbudet?

 • Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med fysioterapeuten (tlf. 91 15 43 27) eller via lege, helsesykepleier eller annet helsepersonell
 • Alle som søker om fysioterapi må søke ved bruk av skjemaet:  Søknad om helse og omsorgstjenester PDF document ODT document
 • Vi foretar en individuell helhetlig vurdering, og benytter en prioriteringsnøkkel ved tildeling av tjenesten. 

Tjenesten

 • Vi kartlegger dine ressurser og muligheter
 • Vi følger opp dine mål og behov ut fra fysioterapeutens faglige vurderinger i en tidsbegrenset periode
 • Vi tilrettelegger for fysisk aktivitet og deltakelse på ulike arenaer
 • Vi lærer opp og veileder
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Vi tilrettelegger et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering hvis du har behov for det. Dette gjør vi i samarbeid med andre faggrupper
 • Vi kan hjelpe deg å søke på tekniske hjelpemidler sammen med hjelpemiddelkoordinator
 • Vi forventer at du deltar aktivt og at du eller din representant tar ansvar for å fremme egen helse og mestring

Hva koster det?

Brukere over 16 år må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2, og grensen for frikort utgjør pr. 01.01.2022 kr 2.921,-

Hva skjer videre?

Søknad om fysioterapi vil bli behandlet i koordinerende enhet. Fysioterapeut kan starte behandling før vedtak er fattet dersom faglige vurderinger tilsier det.

Kontaktinformasjon:

Fysioterapeut Ewelina Kubiak, tlf: 91 15 43 27