Bosetting

Bosetting skjer etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er kommunestyret som vedtar hvor mange flyktninger som skal bosettes i Hægebostad kommune. Flyktningtjenesten bistår flyktningene i integreringsprosessen de første 5 årene de er bosatt i kommunen.

Flyktningtjenesten arbeider med å leie og klargjøre boliger, bosetting og praktisk råd og veiledning til flyktningene om det å bo og leve i Norge. Vi leier boliger (hus og hybler/leiligheter) på det private boligmarkedet som fremleies til flyktningene som blir bosatt i kommunen. Da mange flyktninger ikke har tilgang til bil eller sertifikat, leter vi fortrinnsvis etter sentrumsnære hus og leiligheter. Dersom du har en bolig å leie ut, ta gjerne kontakt med oss.

Introduksjonsprogram

Flyktningtjenesten er hovedansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, hvor målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeids - og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet. 

Flyktningtjenesten har et særskilt ansvar for å følge opp den enkeltes introduksjonsprogram. For utvikling av norskkunnskapene hos deltakere i programmet er det stadig behov for gode språkpraksisplasser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en arbeidsplass som en av våre introdeltakere kunne hatt nytte av. Det kan t.d. være butikk, industrivirksomhet, gard eller frivillighet. 

Kultur og fritid

Flyktningtjenesten ønsker å legge til rette for at bosatte flyktninger kan delta i fritidsaktiviteter, og samarbeider derfor med frivillige lag og foreninger i kommunen. 
 

Flyktningtjenesten deltar regelmessig på språkkafé på bibliotekene på Kollemo og i Eiken. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis ditt lag eller din forening ønsker å komme for å presentere seg.

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten er tilgjengelig på tlf. 475 06 044 og 979 99 528, mandag til og med fredag kl. 09.00 – 15.00.

Kontoret er vanligvis åpent kl. 09.00-15.00 alle ukedager unntatt tirsdag, men gjerne ta kontakt per telefon først for å se om vi er på kontoret.

På tirsdager er vi som regel til stede på voksenopplæringen i Byremo.

 

Fagleder:
Martijn van Rooij
martijn.van.rooij@haegebostad.kommune.no
475 06 044

Flyktningkonsulent:
Malin Aaberg
malin.aaberg@haegebostad.kommune.no
979 99 528