Krav til søker

Før det fattes vedtak om å sette i gang den spesialpedagogiske hjelpen, skal det foreligge samtykke fra foresatte. 

 

Søknadsbehandling

For barn under skolepliktig alder, utarbeider PPT sakkyndige vurderinger om spesialpedagogisk hjelp. Den sakkyndige vurderingen består av en utrednings-, og en tilrådingsdel. Vurderingen sendes deretter til avdelingen (Barnehage eller Skole), som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.