Hægebostad barnehage:

Avdeling: tlf.
Drømmehagen 945 05 507
Kutoppen 979 99 523
Låven 488 93 019
Skoleklubbben 945 27 205

 

Leder        Synnøve Hultin
tlf. 480 79 219
epost: synnove.hultin@haegebostad.kommune.no
adr. Asjers vei 3, 4595 Tingvatn

 

Eiken barnehage:

Avdeling: tlf.
Kvisten 48 89 32 55
Lyngen 48 89 32 22
Eika 97 99 95 03
   

 

Leder:        Irene Handeland
tlf. 454 25 922
epost irene.handeland@haegebostad.kommune.no
adr. Eikenveien 467, 4596 Eiken