Regjeringen har innført nye regler knyttet til innreise til Norge, og for å begrense importsmitte, skjerpes innreisetiltakene fra og med 26. november. Som hovedregel, må blant annet alle over 16 år registrere seg før innreise til Norge, se link: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold til testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no.

Vi anbefaler at du begrenser ditt sosiale samvær med andre dersom du er regnet som nærkontakter, og evt. bruker munnbind. Som nærkontakt bør man ikke oppsøke steder med store forsamlinger hvor det er vanskelig å gjennomføre smittevern tiltak.

Minner om håndvask og at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom, samt teste seg, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/?term=&h=1