Det er påvist et nytt smittetilfelle av Covid-19 i kommunen i løpet av helgen, og vedkommende innbygger var i karantene og er nå i isolasjon. Smitteveien er kjent. Nærkontakter blir fulgt opp i tråd med nasjonale retningslinjer. Totalt er det påvist 3 smittetilfeller siste 14 dager.

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no

Kommunen legger ut informasjon om status i forhold til smitte ca 1 gang i uken på kommunens hjemmeside. Ved større smitteutbrudd vil informasjon bli lagt ut på kommunens hjemmeside fortløpende.