Status

Kommunens kriseledelse har hatt møte i dag 28.12.21, og det er påvist 1 ny smittet i løpet av mandag 27.12.21. 

Det er planlagt nytt møte i kommunes kriseledelsen i løpet av romjulen, og ved behov vil kriseledelsen ha fortløpende møter.

Kriseledelsen minner innbyggerne om å følge smittevernrådene som kan lese på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Hurtigtester

Kriseledelsen ber om at det kun hentes hurtigtester fra kommunens lager dersom du har symptomer. Bakgrunnen for dette er at lagrene benyttes til å holde stabil drift ved kommunens helseinstitusjoner, og det er usikkert når kommunen mottar flere hurtigtester.

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for flere innbyggere å få 3. dose etter minimum 20 uker, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

For vaksinering se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html