Hurtigtesting av elever

Kommunens kriseledelse anbefaler i tråd med nasjonale anbefalinger at alle elever hurtigtester seg inntil 24 timer før skolestart.

Elever ved Byremo ungdomsskole, og elever ved videregående skoler, kan hente hurtigtester på Betesta i Eiken mellom kl 15 og 17 mandag 3.1.22, og på tjenestetorget på kommunehuset mellom 0800-1400 mandag 3.1.22.

Foresatte med elever ved barneskolene vil få informasjon fra skolene for henting av hurtigtester til barna.

Prioriterting ved bruk av kommunale hurtigtester

Kommunen følger de nasjonale anbefalinger og prioritering av hurtigtester for innbyggerne. Det innebærer at bruk av hurtigtester kun skal brukes til innbyggere med symptomer. Kriseledelsen ber derfor om at det kun hentes hurtigtester fra kommunens lager dersom du har symptomer. Bakgrunnen for dette er at lagrene benyttes til å holde stabil drift ved kommunens helseinstitusjoner, og det er usikkert når kommunen mottar flere hurtigtester.

Personer med nyoppståtte forkjølelsesymptomer må holde seg hjemme til man har kontroll på symptomene, og bør ta en hurtigtest før man møter på jobb.  

Kriseledelsen minner om innbyggerne om å følge smittevernrådene som kan lese på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for flere innbyggere å få 3. dose etter minimum 20 uker, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

For vaksinering se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html