Vi anbefaler at du begrenser ditt sosiale samvær med andre dersom du er regnet som nærkontakter, og evt. bruker munnbind. Som nærkontakt bør man ikke oppsøke steder med store forsamlinger hvor det er vanskelig å gjennomføre smittevern tiltak.

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no

Minner om håndvask og at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom, samt teste seg, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/?term=&h=1

Kommunen tester ikke personer som er symptomfri med mindre det er som et ledd i oppfølging av nærkontakter