Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no

Minner om at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom, samt teste seg, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/?term=&h=1

Kommunen tester ikke personer som er symptomfri med mindre det er som et ledd i oppfølging av nærkontakter