Smitte på Agder og i nabokommuner

Det er et pågående smitteutbrudd i Agder, og i de siste dagene er det registret smitte i nabokommunene og i Kristiansandsområdet, og det antas at det bla. er muterte virus. Vi ber innbyggere være ekstra nøye med å følge smittevernrådene som kan leses i sin helhet på https://www.helsenorge.no/koronavirus/ og https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Vaksinering i kommunen

Se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinestatus-uke-18.6385213-503301.html

 

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

 

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.