Informasjon vedr. Covid-19

Kommunen har ingen påviste smittetilfeller av Covid-19 pr 22.02.2021, men kommunen har 1 person i karantene som er definert som nærkontakt. Det er p.t. mange som tester seg, og husk at terskelen for å teste seg er lav.

 

Vaksinering i kommunen

Denne uken vil kommune vaksinere personer med vaksinedose nr. 2 dvs. det blir ingen nye personer som blir vaksinert.  

 

Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter pr. 19.2.21

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene, men det blir lettelser for barn, unge og studenter, se følgende link:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/

Regjeringen har laget en enklere sammenfatning i følgende link (pdf format):

https://www.regjeringen.no/contentassets/27e0912c6c0043c5926c79612f4cb081/2021_02_23_nasjonale-tiltak_16-9.pdf

Kommunelegen gir følgende anbefalinger, basert på nasjonal tiltak og anbefaleringer, for Hægebostad kommune ifht fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 20 år:

  • For organisert fritidsaktivitet innendørs anbefales max 20 deltakere + det antall ledere som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Det kan være flere grupper på 20 deltakere, men da med egne ledere og minst 2 m avstand mellom de ulike gruppene.
  • Barn/ungdom kan også ha samlinger i lokaler med tilviste plasser inntil 100 stk, så langt lokalet og organiseringen gjør det mulig å overholde avstandskravene.
  • Det anbefales å ikke samles på tvers av kommuner. Med unntak av ungdom som går på Byremo Ungdomsskole og som tilhører Hægebostad og gamle Audnedal kommune.
  • På utendørsarrangement er antallsgrensen 200 – hvis man holder 1 m avstand i alle situasjoner og ellers overholder smittevernregler. Det må være en smittevernansvarlig + registrering av deltakere
  • Skole-kohorter anbefales så langt det er mulig
  • Trosopplæring er definert som en organisert fritidsaktivitet

Det vises også til nyttige hjelpemidler fra Frivillighet Norge ifht barn og ungdom:

https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/kurs-og-praktisk-hjelp/smittevernveileder/barn-og-ungdom/

https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/kurs-og-praktisk-hjelp/smittevernveileder/

 

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

 

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.