Kommunen har aktivert kriseledelsen, og innfører nå en rekke tiltak for å slå ned utbruddet så raskt som mulig og få kontroll på situasjonen. Kommunen kartlegger evt. nærkontakter og tester nå alle som kan ha vært utsatt for smitte

Det er gjennomført hurtigtest for elevene ved Kollemo skole fra 1 til og med 3 trinn, og det ble innført kohortvis undervisning ut dagen. Det var ingen av elevene som ble testet med hurtigtest som testet positiv for Covid-19.

Kommunen oppfordrer alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, om å bli hjemme og ta kontakt med kommunen innenfor legekontorets åpningstid for gjennomføring av test, se link: https://www.haegebostad.kommune.no/testing-covid-19-sommer-2021.6399569-503301.html

Koronatelefonen er tilgjengelig lørdag og søndag fra kl 1500 til 1700 på tlf: 916 80 969, og vil kunne svare på generell koronarelaterte spørsmål.

Kommunens nettsider vil bli oppdatert etter møte i kriseledelsen lørdag kveld.

Her kan du få mer informasjon

  • Informasjon til befolkningen på helsenorge.no https://helsenorge.no/koronavirus
  • På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål
  • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)

Råd som gjelder for alle

Sammen kan vi bidra til å stanse utbruddet av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

  • Hold minst 1 meters avstand til andre
  • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
  • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
  • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
  • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene og anbefalinger som kan lese i sin helhet på følgende link: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Kommunen bruker hjemmesiden som sin viktigste informasjonskanal.