Det er påvist smitte av Covid-19 i kommunen, og det er 1 barn ved Eiken skole som har fått påvist smitte ved bruk av hurtigtest. Alle barna i klassen er testet med hurtigtester, og det er ikke påvist smitte blant de andre barna. Alle voksne, som har vært i kontakt med klassen, er testet med hurtig tester, og det er ikke påvist smitte blant de voksne.

I følge FHI er Covid-19 generelt lite farlig for barn og unge, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no

Minner om at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom, og sørge for å teste seg.

Kommunen tester ikke personer som er symptomfri med mindre det er som et ledd i oppfølging av nærkontakter.