Kommunen har fått bekreftet at de personene som fikk positivt treff på hurtigtest fredag 20.8.21, er smittet med Covid-19.

Dersom kommunen får beskjed i løpet av lørdag kveld eller søndag om påvist smitte av Covid-19 på personer bosatt i kommunen, vil det bli gjennomført møte i kommunens kriseledelse søndag 22.8.21. Ved evt. smitte vil det bli lagt ut ny informasjon på kommunens hjemmeside søndag ettermiddag.