Informasjon vedr. Covid-19 pandemien

Det er ingen påvist smitte i kommunen pr. 16.6.2020 av Covid-19, og det er ikke tatt nye smitteprøver i forhold til Covid-19 i uke 24. Totalt er tatt ca 70 smitteprøver i forhold til Covid-19 i kommunen.

Endring i arrangementer, samlinger og aktiviteter

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Inntil videre er arrangementer med flere enn 200 personer forbudt. For mer informasjon se følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

I private sammenhenger kan vi være maksimalt 20 personer samlet, så lenge vi holder én meter avstand mellom oss. For mer informasjon se følgende link: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Reiseråd i ferien

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Unntak fra 15. juni for områder i Norden med lav smittespredning. Du kan reise fritt i Norge, se https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Spørsmål knyttet til smittevernråd?

Det skjer stadig små og store endringer i smittevernrådene på folkehelseinstituttet sine sider, og det anbefales derfor å følge med følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/